دولت میتوانددر دو ماهه اول سال 95،مطابق بودجه سال 94 عمل کند

تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

25 اسفند 1394

دولت میتوانددر دو ماهه اول سال 95،مطابق بودجه سال 94 عمل کند

نمایندگان در روزهای پایانی سال، تکلیف دولت را در دو ماه اول سال 95 کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 25/12/1394) جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب کردند.

ماده واحده این لایحه که کلیات آن روز گذشته به تصویب رسیده بود به دولت اجازه می‌دهد در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه 94 از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند حداکثر تا پایان سال 95 تسویه کند.

همچنین در تبصره 2 ماده واحده آمده است دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال 95معادل دو ماهه پایانی سال 94 اقدام کند.

تبصره 3 ماده واحده لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 94 کل کشور را متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا دانسته است.

بهارستان نشینان در تبصره 4 ماده واحده این لایحه نیز دولت را مکلف کردند با تصویب قانون بودجه سال 95 کل کشور از تاریخ اول فروردین سال آتی بر اساس قانون مذکور اعمال حساب کند.

پیشتر آقای نوبخت،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد علت تعلل دولت درارائه بودجه به مجلس ، گفته بود:در سال‌های 93 و 94 لایحه بودجه کل کشور در زمان مقرر تقدیم مجلس شد؛ در بررسی لایحه بودجه سال 95 نیز برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان‌ماه لایحه بودجه 95 را تهیه کرد تا دولت هم بتواند آن را بررسی کرده و در تاریخ 15 آذرماه تقدیم مجلس کند.

از مسائل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است، منابعی که در بودجه 95 مشابه بودجه‌های قبلی برای تامین پیش‌بینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی بود ولی از آنجا که مسئله نفت به مسئله برجام و رفع تحریم‌ها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.

وی ادامه داد: به همین جهت به رغم آنکه مقدمات لایحه بودجه 95 آماده شده بود، اما نمی‌توانستیم مانند سنوات گذشته آن را در موعد مقرر تقدیم مجلس کنیم که البته به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد.

 

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان