دانشگاهها باید در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل کنند.

تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

25 اسفند 1394

دانشگاهها باید در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل کنند.

هیئت امنا،تنها مرجع تصمیم گیرنده برای نحوه عملکرد دانشگاههاست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 25/12/1394 در صحن عمومی مجلسس،لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های

توسعه کشور را برسی کردند و ماده 1 آن را با 114 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به تصویب رساندند .

طبق طرح تصویب شده: دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند،‌ بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند.

بر اساس تبصره 1 این ماده، اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

در تبصره 2 آمده است هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است

به موجب تبصره 3، هیأت امنا با رعایت ماده 11 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب نماید.

تبصره 4 این ماده واحده صندوقهای رفاه دانشجویی را شامل این تبصره و ماده واحده میکند.

تبصره 5 آن نیز به شرح زیر است

هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری،‌ معاملات، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پِژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.

بر اساس تبصره 6،دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی،‌ نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ساز و کار لازم را ایجاد نماید.      

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32