رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

12 بهمن 1395
شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت عکس سلفی بگیر!

شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت عکس سلفی بگیر!

بحث بر سر تصویب یک دو فوریت در رابطه با راه اندازی یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی زوایای حادثه پلاسکو در شورای شهر تهران

داتیکان: بحث تصویب دو فوریت راه اندازی کمیته حقیقت یاب در شورای شهر تهران بار دیگر مطرح شد.

به گزارش میزان، اعضای شورای شهر تهران امروز بار دیگر بر سر تصویب یک دو فوریت در رابطه با راه اندازی یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی زوایای حادثه پلاسکو، بحث و بررسی کردند.

در همین رابطه، احمد مسجد جامعی مدعی شد که تعداد امضاهای ثبت شده برای دو فوریت کافی بوده و اعضای هیئت رئیسه امضای عباس شیبانی را شمارش نکرده اند.

تعداد امضاهای اعضای شورای شهر برای تصویب دو فوریت امضای نیمی از اعضا به اضافه یک نفر دیگر است.

زمانی که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و احمد مسجد جامعی در رابطه با تعداد امضاها بحث می کردند به یکباره عباس جدیدی گفت: من نیز دو فوریت را امضا می کنم. امضای من را نیز لحاظ کنید. با امضای من دو فوریت نهایی می شود.

در پاسخ به وی، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: با امضایت عکس سلفی نیز بگیر!

در همین زمینه: عباس جدیدی در واکنش به انتشار کاریکاتورهایش: منتشرکنندگان طنز در مورد خودم را حلال می کنم.

  • منبع : http://www.mizanonline.ir