رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

24 بهمن 1395
سرانجام شکایت «صفا نیکوسپاهان» از اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های نامشروع

سرانجام شکایت «صفا نیکوسپاهان» از اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های نامشروع

برای نخستین بار دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این اتحادیه را به جهت قرار دادن اشتباهی در لیست تحریم ها محکوم به پرداخت خسارت کرد

داتیکان: همایون ارفع زاده وکیل شرکت صفا نیکو سپاهان آخرین وضعیت پرونده شکایت این شرکت از اتحادیه اروپا را تشریح کرد.

دکتر همایون ارفع‌زاده در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در پرونده مطرح شده در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که شرکت صفا نیکو سپاهان به ناحق به مدت سه سال در لیست تحریم فعالیت‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، به وکالت از این شرکت به تصمیم نامشروع اتحادیه اروپا اعتراض کرده و ضمن درخواست خروج نام شرکت ایرانی از لیست تحریم‌ها، خسارات ناشی از این اقدام نامشروع اتحادیه اروپا را مطالبه کردم.

وی خاطرنشان کرد: در سال 2014 دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ضمن پذیرش دفاعیات شرکت ایرانی مبنی بر تحریم نامشروع، حکم به خروج نام شرکت ایرانی از لیست تحریمات صادر کرد. همچنین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این اتحادیه را محکوم به پرداخت خسارات وارده به شرکت ایرانی در نتیجه تحریم‌های غیرقانونی کرد.

این وکیل دادگستری و متخصص دعاوی و داوری بین الملل دفتر حقوقی پیتون سوئیس یادآور شد: این نخستین بار است که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این اتحادیه را به جهت قرار دادن اشتباهی در لیست تحریم ها محکوم به پرداخت خسارت کرده است؛ البته از این تصمیم توسط نماینده اتحادیه فرجام خواهی شده و در حال حاضر در دیوان عالی دادگستری اتحادیه در حال رسیدگی است.

ارفع‌زاده اضافه کرد: دادستان اتحادیه به رد درخواست فرجام خواهی توصیه کرده و بر مسئولیت این اتحادیه در پرداخت خسارت تاکید نموده است.

  • منبع : http://www.isna.ir