سلسله نشست های تازه های علوم جنایی
15 فروردین 1395

سلسله نشست های تازه های علوم جنایی

این نشست به همت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 29 فروردین ماه برگزار خواهد شد

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تا کنون هشتاد و هفت نشست از سلسله نشست های علوم جنایی را برگزار کرده است و فروردین ماه 1395 نشست هشتاد و هشتم را برگزار خواهد کرد.

سلسله نشست هاي تازه‌های علوم جنایی

نشست هشتاد و هشتم:

 جايگاه اشخاص ثالث در دعاوي كيفري

✅ارائه كننده
دكتر محمود صابر
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

✅زمان يكشنبه : ٢٩ فروردين ١٣٩٥   ساعت 17:30
✅محل برگزاري : تالار آزادی دانشکدخ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان