تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

14 اسفند 1395
شماره 335 فصلنامه کانون وکلا منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا زمستان 1395 منتشر شد

داتیکان: در این شماره میخوانیم:

ـ اعتبار قانونی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دکتر امیر حسین آبادی

ـ به بهانه رونمایی از منشور حقوق شهروندی؛ مسئولیت وکلا در احیای حقوق شهروندی، دکتر نصراله قهرمانی

ـ بررسی حقوقی حادثه پلاسکو، حلقه مفقوده مسئولیت، دکتر یحیی جلیلوند، دکتر حمیدرضا پرتو

ـ جایگاه کانون وکلا در نظام قانونگذاری کشور، سعید دهقان

ـ اصل 139 قانون اساسی ایران و حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی، دکتر سعاد سلطانی زاده، علی درزی نفتچالی

ـ بررسی حقوقی تعامل ایران با FATF در پیشگیری از پولشویی، دکتر بهروز جوانمرد

ـ مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، از دست دادن شانس در رویه دیوان عالی کشور فرانسه، اسماعیل شایگان

ـ نمایندگی در صدور اسناد تعاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، دکتر محمود حبیبی

ـ بررسی تطبیقی حقوق اختراع مشترک، شیوا حکیم شفایی

ـ حقوق بین الملل محیط زیست؛ اصل مشارکت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، لیلا فیروزمند

ـ حقوق بنیادین؛ اصل اول در جایگاه بنیان قانون اساسی، دکتر علیرضا دبیرنیا

ـ نظام دادرسی دعاوی راجع به حقوق بیمه ای قراردادهای پیمانکاری، دکتر حمیدرضا پرتو، دکتر اسداله صحرانورد

ـ مسئولیت فروشنده در برابر مبیع مستحق للغیر و کاهش ارزش ثمن، فرامرز زمانی سلیمی

ـ غرامت از منظر افزایش قیمت ناشی از تورم اقتصادی، دکتر یحیی جلیلوند

ـ حق تجدیدنظرخواهی وکیل تسخیری؛ مستقل یا وابسته به موکل؟ دکتر نصراله قهرمانی

ـ نگاهی به فیلم دادگاهی «انکار»؛ تخصص وکیل ـ احساسات موکل، دکتر عباس ایمانی

  • منبع : داتیکان

اخبار مرتبط