سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شد

رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

17 فروردین 1395

سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شد

برای رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی برخی سازمانها از پرداخت هزینه دادرسی معاف شدند

بهارستان نشینان در جریان برری لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور با ماده 31 این لایحه با 142 رأی موافق، 19 رأی مخالف‌ و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 31این لایحه آمده: به ‌منظور رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.

ارائه لایحه تنظیم احکام توسعه کشور، از سوی دولت به منظور دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه ارائه شده است تا پس از تصویب آنها در مجلس نیازی به تکرار آن مواد قانونی در لایحه برنامه ششم توسعه نباشد.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32