رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

18 فروردین 1395
واپسین روزهای مجلس نهم و پیگیری زمین خواری های بزرگ

واپسین روزهای مجلس نهم و پیگیری زمین خواری های بزرگ

کمیسیون اصل 90 در روزهای پایانی خود در نظر دارد گزارش سه پرونده زمین خواری، مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها را بررسی کند.

داود محمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به اتمام عمر مجلس نهم و پرونده های مهم باقی مانده در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: کمیسیون در ماه های پایانی مجلس نهم دستورکار جاری خود را دنبال می کند و تلاش دارد سه مورد بررسی مهم را در این دوره از مجلس اتمام و به اطلاع وکلای مردم در بهارستان برساند.

نماینده مردم قزوین در مجلس نهم شورای اسلامی به نمونه ای از زمین خواری اشاره کرد و ادامه داد: موضوع زمین خواری در مناطق مختلف کشور نیز از پرونده های مهم تحت بررسی کمیسیون اصل 90 است. سال گذشته گزارشهایی از زمین خواری و تصرفات اراضی ملی در ورودی شهر قزوین به کمیسیون رسیده که بر اساس این گزارشها 27 هکتار از اراضی ملی توسط برخی دستگاهها و سازمانها دیوار کشی شده است.  این دیوار کشی ها بدون طی مراحل قانونی و رعایت قانون صورت گرفته است که متاسفانه گفته می شود بخشی از این زمین ها از سوی برخی از دستگاهها و سازمانهای دولتی تصرف شده است.

محمدی تاکید کرد: گزارشات این پرونده ها رو به اتمام است و منتظر هستیم که گزارش ها به تایید صحن کمیسیون برسد که تا پایان دوره مجلس نهم در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان