رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

14 فروردین 1396
اختلاف شورای شهر و فرمانداری درباره افزایش نرخ کرایه‌ها به وزارت کشور کشید

اختلاف شورای شهر و فرمانداری درباره افزایش نرخ کرایه‌ها به وزارت کشور کشید

بررسی اختلاف این‌بار در وزارت کشور

داتیکان: معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر مخالفت فرمانداری تهران برای افزایش نرخ کرایه‌ها در شهر تهران گفت: با توجه به این مخالفت و اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه خود مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌ها، مصوبه فوق در هفته جاری به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین آرام، گفت: کلیات مصوبه ارسالی شورای شهر تهران مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی به فرمانداری در مرحله اول با مخالفت مواجه شد و پس از ارسال به شورا با اعمال تغییراتی مجدد به فرمانداری ارسال شد.

معاون عمرانی فرمانداری تهران افزود: با توجه به اینکه فرمانداری تهران با هرگونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو مخالف است، مصوبه ارسالی شورا که تغییرات بر روی آن اعمال شد بار دیگر مورد مخالفت فرمانداری قرار گرفته است و بدین ترتیب در هفته جاری این مصوبه برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارسال می‌شود.

  • منبع : http://www.isna.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32