همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

23 فروردین 1395
کارگاه علمی - اموزشی  «رویه عملی محاکم در دعاوی ثلاث از جنبه حقوقی و کیفری»

کارگاه علمی - اموزشی «رویه عملی محاکم در دعاوی ثلاث از جنبه حقوقی و کیفری»

این کارگاه توسط گروه حقوق دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت برگزار می گردد

سخنرانان:

دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
شیدا صوفی جان؛ مدرس دانشگاه پیام نور
رضا وطن خواه؛ مدرس دانشگاه پیام نور
زمان و مکان برگزاری: سه شنبه ۳۱-۱-۹۵ ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰
دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت

هزینه ثبت نام درکارگاه:

دانشجویان دانشگاه پیام نور:  ۵۰/۰۰۰ ریال
دانشجویان سایر دانشگاهها: ۷۰/۰۰۰ ریال

دبیرخانه کارگاه:

دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت ، طبقه سوم ، واحد آموزش ؛ خانم سپه ، شماره تماس
37316177
توجه : هزینه ثبت نام صرف امور خیریه می شود.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان