همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

12 اردیبهشت 1396
چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست

چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری قوای سه گانه برگزار می کند

سازمان حفاظت محیط زیست چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست با گرایش ظرفیت‌سازی حقوقی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی نظام درزمینه محیط زیست کشور را ۱۲ و ۱۳ تیرماه با همکاری سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برگزار می‌کند.

اهداف همایش عبارتند از:

ـ رسیدن به راهکارهای علمی و پیشبرد نظریه های تخصصی حقوقی

ـ نزدیک کردن همکاری قوا و بهره مندی از مشارکت هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط زیست به نحو مطلوبتر

محورهای همایش به قرار زیر است:

ـ مدیریت جامع و یکپارچه و هماهنگ محیط زیست

ـ شأن و جایگاه حاکمیتی حفاظت محیط زیست

ـ ساز و کارهای حقوقی گسترش اقتصاد سبز

ـ تقویت حقوق شهروندی از طریق اطلاع رسانی، افزایش سطح آگاهی های عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی

ـ تقویت اخلاق زیست محیطی و ارتقای جایگاه سمن ها در حفاظت از محیط زیست

ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست، همکاری های منطقه ای و بین المللی

ـ ظرفیت ها و محدودیت های اجرای کنوانسیون های بین المللی محیط زیست

  • منبع : داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32