رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

1 خرداد 1396
تاکید معاون قوه قضاییه براستفاده ازپابندهای الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری

تاکید معاون قوه قضاییه براستفاده ازپابندهای الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری

داشتن رتبه چهارم آسیایی و رتبه هشتم جهانی در تعداد زندانیان زیبنده نظام نیست

داتیکان: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه هشتمین کشور دنیا بودن درتعداد زندانیان زیبنده نظام اسلامی نیست، بر لزوم کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پابندهای الکترونیکی برای این هدف تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری روز دوشنبه درمراسم رونمایی ازپابندهای الکترونیکی درمجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه با استناد به بند چ ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری، افزود: این ماده قانون ازما کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پابندهای الکترونیکی را خواسته است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این طرح از ضرورت های دستگاه قضایی دانست و افزود: مشکلاتی در این زمینه در زندانها داریم، هر فرد زندانی إلزاما فرد بدی نیست و ممکن است بدلیل مسائل مالی که برایش پیش آمده، برای نخستین بار وارد زندان شده باشد و ازین رو باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

شهریاری با بیان شاخص زندانی ٢٨٧ درهزار در کشور ایران و دارای بودن رتبه چهارم آسیایی و رتبه هشتم جهانی در تعداد زندانیان گفت: این وضعیت زیبنده نظام نیست و قانونگذاران دراین٣٠ سال اخیر به این میزان افزودند؛ جرم انگاری مشکلاتی برای ما درجایگاه تعداد زندانیان ایجاد کرده است درحالیکه باید به کاهش جمعیت کیفری و مجازات های جایگزین حبس تاکید داشته باشیم.

وی ادامه داد: از همین رو آیین نامه کاهش جمعیت کیفری به تصویب رییس قوه رسید و در اختیار گرفتن امکانات بیشتری به سازمان زندانها پیشنهاد شده است.

رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه یکی از معضلات در ارتباط با گستردگی تعداد زندانی را مشکلات اجتماعی و چتر حمایتی عنوان و اظهار کرد: وجود ٢٢٥هزار زندانی و با احتساب گردشی که به ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار نَفَر میرسد، موجب ایجاد مشکلاتی برای خانواده ها می شود؛ چون حمایتی که مدیر خانواده باید داشته باشد، دیگر وجود ندارد و چه بسا اعضای خانواده در معرض بزه ها و آسیب های دیگر قرار بگیرد و معضلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس را به دنبال خواهد داشت.

شهریاری با تاکید بر لزوم استفاده از روش های جایگزین در دنیا به هدف اصلاح و تبدیل به شهروند عادی گفت: دنیا زندان را مجازات تلقی نمی کند بلکه آن را اصلاح می داند.

وی ادامه داد: نمی گوییم این موضوع برای همه زندانیان امکان پذیر است اما برای زندانیانی که نخستین بار وارد زندان شده امد، امکان انجام وجود دارد؛ تولید آن با کمک شرکت آمی تک زیرمجموعه فوه قضاییه انجام شده است.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه امکان ردیابی چند زندانی بصورت همزمان در زمان های مشخص و نمایش آن وجود دارد، گفت: اگر زندانی دو دقیقه از محدوده معین خارج شد به او هشدار داده مَس شود.

وی ادامه داد: هنوز در کشور مشکلات زیرساختی داریم و امیدواریم سامانه ای طراحی کنیم که به هیچ وجه از طرف خارج کشور قابل ردیابی و رصد نباشد.

شهریاری درباره اتاقی به نام اتاق مونیترینگ، گفت: این اتاق برای کنترل زندانیانی که از پابندهای الکترونیکی استفاده می کنند، طراحی شده و فقط افراد خاصی می توانند وارد آن شوند؛ این دسته از زندانیان از اینجا رصد می شوند.

به گفته وی، ٣٥ شرط در این نرم افزار تعریف شده است و می توانیم مطمئن باشیم شرایط مدنظرما قابل اعمال است.

  • منبع : http://www.irna.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32