رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

19 تیر 1396
رییس کمیسیون اصل نود مجلس : جدیدترین پرونده کاری کمیسیون اصل نود/عنوان مجرمانه برای زمین خواری وجود ندارد

رییس کمیسیون اصل نود مجلس : جدیدترین پرونده کاری کمیسیون اصل نود/عنوان مجرمانه برای زمین خواری وجود ندارد

کاهش جمعیت کیفری زندان ها 

داتیکان: رییس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مشکل قانونی در مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی ملی وجود ندارد،گفت: متاسفانه عنوان مجرمانه برای زمین خواری در قانون وجود ندارد.

داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جدیدترین پرونده های در دستور کار کمیسیون اصل نود در مجلس دهم، گفت : برخی پرونده های ارجاعی از دوره قبل مجلس به کمیسیون مختومه شده است، اما پرونده های جدید در دستور کار کمیسیون در حال حاضر مربوط به معوقات بانکی است که دربررسی ازاولویت برخوردار می باشد، همچنین پرونده هایی نیز در خصوص پروژه های نیمه تمام عمرانی و جمعیت کیفری زندان ها و حبس زدایی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرزدرمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسات متعددی برای بررسی این پرونده ها تاکنون برگزارشده است، تصریح کرد: پرونده های حوزه زمین خواری درکمیسیون اصل نود متعدد است، اما نمایندگان پرونده های موجود از استان های مختلف را به مرور مورد رسیدگی قرار می دهند، ضمن اینکه برخی  پرونده ها به دستگاه قضایی ارسال و برخی درحال رسیدگی هستند، همچنین برخی پرونده های مطرح  نیز از مصادیق زمین خواری نبوده است.

محمدی با تاکید بر اینکه درحال حاضر مقابله با زمین خواری به عنوان یک بحث جدی در دستور کار دستگاه های مختلف قرار دارد، گفت: کمیسیون اصل نود پرونده های موجود درخصوص زمین خواری را با جدیت مورد بررسی قرارداده و پیگیری دستگاه ها نشان از کاهش میزان پرونده ها دارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه مستندات جدید از زمین خواری باید به کمیسیون اصل نود ارسال شود، افزود: دربحث مبارزه با زمین خواری هیچ مشکل قانونی وجود ندارد، یعنی برای مقابله با زمین خواری قوانین کامل و جامع است، اما گاهی دستگاه ها به وظایف خود در اجرای دقیق قانون عمل نمی کنند، البته عنوان مجرمانه برای  زمین خواری در قانون وجود ندارد.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:  اما درقانون برای تصرفات عدوانی، تصرفات منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی، تخریب اراضی ملی، جنگل ها و مراتع قانون کافی وجود دارد، بنابراین با استناد به قوانین فعلی هم می توان با زمین خواری مقابله کرد./

  • منبع : http://www.icana.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32