همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

2 اردیبهشت 1395
همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجم توسعه از منظر حقوق اقتصادی

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجم توسعه از منظر حقوق اقتصادی

برگزاری همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنجم توسعه از منظر حقوق اقتصادی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی، همایشی تحت عنوان نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی برگزار می‌کند.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، ایرج حسینی صدرآبادی معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برگزاری همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی گفت: این همایش 21 اردیبهشت ماه امسال به همت سازمان تعزیرات حکومتی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی در سالن عدالت دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار می شود.

معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در مورد محورهای این همایش گفت: 5 محور این همایش شامل اداره مطلوب و شایسته در قوانین برنامه ای، انعطاف پذیری در روابط کار در قوانین برنامه، سیاست های پولی و ارزی در قوانین برنامه، سیاست های رقابتی در قوانین برنامه و تحلیل اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32