رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

5 اردیبهشت 1395
تریبون نمازجمعه منجر به تنش سیاسی داخلی وخارجی نشود

تریبون نمازجمعه منجر به تنش سیاسی داخلی وخارجی نشود

زاکانی طلبکار شخصیت حقوقی "رییس کمیسیون ویژه برجام " از تریبون نماز جمعه نباشد

در نماز جمعه تهران ،زاکانی از منقدان جدی برجام پیش ازخطبه ها به عنوان سخنران پشت تریبون رفته واز برجام انتقاد کرده. این اقدام که کسی به عنوان سخنران پیش از خطبه ها انتخاب شود که نگاه جانب دارانه خاص گروهی و سیاسی به موضوع برجام دارد موجی از انتقادات را در پی داشت.در ادامه عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس به اقدام ستاد نماز جمعه تهران انتقاد کرده ودر سخنان خود این اتفاق را اتفاقی عجیب و نادرخواندند که منجر به تنش سیاسی در داخل و همچنین تنش در روابط سیاسی خارجی میشود. وی از ستاد نماز جمعه تهران میخواهد جاوی این اتفاقات را بگیرد و وارد مسائل حساسی که مرتبط با قانونگذاری است نشود.

علیرضا زاکانی با عنوان "رییس کمیسیون ویژه برجام" پشت تریبون قرار گرفت و در سخنرانی خود به نقد جدی برجام پرداخت و به صراحت اعلام کرد که باید نقض توافق هسته ای اعلام شود.

در این راستا عوض حیدرپور شهرضایی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنرانی علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران در خصوص به کاربردن سمت "رییس کمیسیون ویژه برجام" و جایگاه حقوقی و قانونی این کمیسیون گفت:کمیسیون ویژه برجام کمیسیونی بود که باید متن برجام را بررسی و باید پیشنهادات خود را به صحن ارائه می داد تا مجلس به وظایف نظارتی و تقنینی خود با نگاه به گزارش این کمیسیون عمل کند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: کار کمیسیون ویژه در تاریخی که گزارش را به صحن ارائه داد به پایان رسید و تمام شد و مجلس نیز طرحی را بر اساس نقطه نظرات کمیسیون ویژه برجام ، رهنمودهای رهبری و نظرات شورای عالی امنیت ملی به تصویب رساند .

حیدرپور شهرضایی همچنین تصریح کرد: این کار متعلق به مجلس نهم بود و مقرر شد بر اساس آن طرح مصوب گزارش ها سه ماهه از وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه شود .

اکنون دوره فعالیت کمیسیون ویژه برجام تمام شده است و سمتی با عنوان "رییس کمیسیون ویژه برجام" وجود خارجی ندارد. استفاده آقای زاکانی از این سمت در سخنان خود کاری نادرست وغیر قانونی است. وی نباید طلبکار شخصیت حقوقی "رییس کمیسیون ویژه برجام " باشد

آقای زاکانی باید اجازه بدهند از این به بعد مجلس دهم در این خصوص مسائل مربوط به برجام اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید از تریبون نماز جمعه حرفی یا کلامی منتشر شود که کار را برهم بریزد.

حیدرپور با اشاره به محورهای اظهارات زاکانی در سخنرانی نماز جمعه گفت: باید تذکرات لازم به ایشان داده شود که باید حرف های ایشان مستندات قانونی داشته باشد و از کاربرد مجدد رییس کمیسیون ویژه برجام خودداری کنند

 

 

 

 

 

 

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32