آزمون‌های حقوقی آزمون‌های حقوقی

5 اردیبهشت 1395
نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری پنجشنبه اعلام می‌شود

نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری پنجشنبه اعلام می‌شود

کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 95 روز پنجشنبه 9 اردیبهشت منتشر خواهد شد.

بدین‌وسیله به اطلاع كليه انتخاب رشته كنندگان آزمون دور دكتري (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1395 مي‌رساند كه وضعيت داوطلبان در کد رشته محل‌هاي انتخابي بر اساس حدنصاب اعلام‌شده توسط دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي به‌صورت كارنامه در روز پنجشنبه مورخ 95/2/9 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت. لذا داوطلباني كه در كد رشته محل‌های انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم مي‌باشند، می‌توانند بر اساس برنامه زماني دانشگاه مربوط با همراه داشتن مدارك لازم در مراحل ارزيابي تخصصي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ذی‌ربط شركت نمايند. بديهي است اطلاعيه هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه ملاك شركت در مراحل ارزيابي تخصصي هست در تاريخ فوق  بر روي سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت و هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيز نسبت  به درج اطلاعيه مربوط به موسسه خود و مطابق با اطلاعيه منتشره توسط سازمان در سايت خود اقدام خواهند نمود. ضمناً فقط داوطلباني می‌توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام ارزيابي تخصصي اقدام نمايند كه كد رشته محل مربوطه را در زمان انتخاب رشته انتخاب و حدنصاب مربوطه را مطابق كارنامه كسب كرده باشند.

  • منبع : www.sanjesh.org