همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

6 اردیبهشت 1395
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی "حقوق تطبیقی"

موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه امام صادق(ع) کارگاه آموزشی "حقوق تطبیقی" را برگزار می‌کند

محورها:

اصول و روش های مطالعه ی حقوق تطبیقی/  نظام ها و مکاتب حقوق تطبیقی/ کلیات نظام حقوقی فرانسوی در مقایسه با ایران/ کلیات نظام حقوقی انگلیسی در مقایسه با ایران/ امکان سنجی کارآمدسازی نهادها با استفاده از حقوق تطبیقی/ اصول مطالعه ی تطبیقی در حقوق اداری

با حضور اساتید برجسته:

دکتر کدخدایی/ دکتر عادل/ دکتر صادقی/ دکتر حبیب زاده/ دکتر غمامی/ دکتر عطریان/ دکتر عباسی

 

هزینه کارگاه:

۱۲۰۰۰۰ تومان آزاد

۱۰۰۰۰۰ تومان برای دانشجویان (پرداخت به شماره کارت  ۶۲۷۳۵۳۹۹۹۱۶۶۸۴۶۷)

 

نحوه ثبت نام:

ارسال عکس رسید هزینه دوره به شماره تلگرام ۰۹۲۱۲۴۰۷۵۹۲

 

زمان:

۸-۹ اردیبهشت ساعت ۸ الی ۱۷

 

مکان:

جمهوری، خیابان اریبهشت، خیابان کمال زاده، شماره ۴۳ موسسه ی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان