دوره «بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظرحقوق انسانی» برگزار می شود

همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

20 بهمن 1394

دوره «بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظرحقوق انسانی» برگزار می شود

کمیسیون حقوق بشر اسلامی با مشارکت انجمن علمی دانشجویی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دوره «بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظرحقوق انسانی» را برگزار می کند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی با مشارکت انجمن علمی دانشجویی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دوره «بایسته های تامین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظرحقوق انسانی» را روز چهارشنبه پنج اسفند با حضور اساتید برجسته حقوق عمومی و قضات دیوان عدالت اداری برگزار می کند. مکان این دو ره ی آموزشی به آدرس بزرگراه جلال ال احمد پل نصر دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

ملاحظات:شهریه دوره 30 هزار تومان است- ثبت نام از طریق سامانه سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی امکان پذیر است-

  • منبع : داتیکان