تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

17 دی 1396
الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی

الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی

دوفوریت طرح در شورای شهر تصویب شد

به گزارش داتیکان به نقل از انتخاب: اعضای شورای اسلامی شهر تهران دوفوریت طرح الزام شهرداری تهران را به منظور تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان تصویب کردند.

  • منبع : http://www.entekhab.ir