همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

29 فروردین 1397
نشست علمی « حقوق بشر از منظر جان راولز»

نشست علمی « حقوق بشر از منظر جان راولز»

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار می کند.

داتیکان : مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید اقدام به برگزاری نشست علمی با موضوع « حقوق بشر از منظر جان راولز» می نماید.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32