همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

12 اردیبهشت 1395
کارگاه تخصصی حقوق زن در خانواده

کارگاه تخصصی حقوق زن در خانواده

این کارگاه توسط موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می گردد

روز اول: 22 اردیبهشت 1395 ساعت 14 تا 19

خانم اشرف گرامی زادگان

مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده

خانم فریبا علاسوند

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

خانم نسرین مصفا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

روز دوم: 29اردیبهشت 1395 ساعت 14 تا 19  

خانم شهلا معظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

خانم بهشید ارفع نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خانم زهرا داور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خانم لیلا اصانلو

قاضی دادگاه خانواده

 

موضوعات مورد بحث:

تبین فعالیت های معاونت زنان و خانواده در اربطه به حقوق زن در خانواده

بررسی مبانی فقهی حقوق زن در خانواده

بررسی حقوق زن در خانواده بر اساس منابع حقوق بین الملل

خشونت های خانگی علیه زنان

حقوق زن پیش از نگاه و در ایم زوجیت

طلاق

حقوق مادری

 

به شرکت کنندکان گواهی پایان دوره اهدا می گردد.

 

مکان: مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، جمهوری، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالراده، شماره 43

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09227112746 (متین تلخابی) تماس بگیرید.

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32