تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

3 تیر 1397
کتاب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی

کتاب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

داتیکان : کتاب تحولات مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم خارجی مشتمل بر قاعده مصونیت در حقوق بین الملل ،مصونیت دولت و مقامات دولتی ،تحولات قاعده مصونیت دولت و مقامات دولتی ،به تالیف شهاب الدین قاسمی توسط انتشارات جنگل چاپ گردید.

  • منبع : www.datikan.com