تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

5 تیر 1397
کتاب حقوق اساسی تطبیقی

کتاب حقوق اساسی تطبیقی

انتشارات دادگستر منتشر کرد .

داتیکان : کتاب حقوق اساسی تطبیقی به تالیف دکتر بیژن عباسی توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .

چکیده کتاب : حقوق اساسی به تنظیم قدرت دولت و تضمین و پشتیبانی از حقوق بنیادین دولت می پردازد. ما در این کتاب (حقوق اساسی تطبیقی)، نخست به بررسی نظام تفکیک نسبی قوا یا نظام پارلمانی پرداخته و برای نمونه، نظام های پارلمانی کشورهای انگلستان، آلمان و هند را مورد مطالعه قرار داده ایم (فصل نخست). سپس نظام تفکیک مطلق قوا یا نظام ریاستی را که پس از نظام پارلمانی ایجاد شده است مورد بررسی قرار داده و در این باره به نظام ریاستی ایالات متحده ی آمریکا اشاره کرده ایم (فصل دوم). در سال ۱۹۵۸ نیز نظام آمیخته ی تفکیک قوا یا نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی در فرانسه پایه ریزی شد. برای تبیین این گونه تفکیک قوا به بررسی ویژگی های و نمونه های ایجاد شده ی آن در دنیا از قبیل فرانسه، روسیه، پرتغال و فنلاند پرداختیم (فصل سوم). سرانجام به نمونه ی نادر حکومت مجلس در سویس اشاره کرده ایم (فصل چهارم).

  • منبع : www.datikan.com