تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

9 مرداد 1397
کتاب درک کنترل اجتماعی(انحراف، جرم و نظم اجتماعی)

کتاب درک کنترل اجتماعی(انحراف، جرم و نظم اجتماعی)

نشر‌حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : کتاب درک کنترل اجتماعی(انحراف، جرم و نظم اجتماعی) به ترجمه نبی اله غلامی توسط انتشارات حقوقی میزان چاپ گردید.

 

گزیده ای از کتاب :

نظارت به عنوان حالتی از کنترل اجتماعی، مبتنی بر جمع آوری داده ها، با هدف شکل دادن رفتار مورد نظارت است. پیشرفت برنامه های نظارتی و یکپارچگی آن ها به تنوعی وسیع از عرصه های مختلف اجتماعی، برای انجام طیفی از عرصه های مختلف اجتماعی، برای انجام طیفی از عملکردهای موازی، یکی از مهم ترین تغییرات در ساختارهای اجتماعی پُست مدرن را معرفی می کند.

ایده ها و اهداف شناخته شده توسط مفهوم سراسربینی، ما را با تعدادی از پیشرفت های مهم معاصر در مفهوم این که چگونه کنترل اجتماعی انجام می گیرد، هماهنگ می سازد.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32