تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

29 مرداد 1397
کتاب خشونت خانگی

کتاب خشونت خانگی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : کتاب خشونت خانگی با بررسی حقوقی-جرم شناختی اسناد سازمان سازمان ملل به دکتر سلامه ابوالحسنی، فریده طه منتشر شد .

گزیده ای از متن کتاب:

بااین که نظام حقوقی به عنوان ابزاری مهم در جهت رفع خشونت های خانوادگی مطرح است، مع هذا نگرش قانون گذاران و نحوه برخورد نظام های حقوقی با مساله خشونت خانگی در عین تکثر و تنوع آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به هر حال، اصل وجود خشونت در همه جوامع، امری بدیهی و غیر قابل انکار است که باید برای مقابله، مهار و کاهش آن به فکر چاره بود. در این جا این سوال کلیدی مطرح می شود که آیا برخورد با خشونت خانگی با توجه به ویژگی های خاص آن، از جمله این که اولا در محیط خانواده که حریم خصوصی افراد لست؛ ثانیا میان اعضای خانواده که با هم وابستگی های نسبی و سببی دارند اتفاق می افتد؛ از طریق نظام عدالت کیفری، کار به جا و پسندیده است یا خیر؟

در این راستا می توان به دو نوع رویکرد اشاره نمود. رویکرد اول بر این باور است که با توجه به قدرت قانون، راهی جز توسل به آن برای مهار خشونت خانگی نیست و در رویکرد دوم، استفاده از ابزار قوانین کیفری را با توجه به آثار و تبعات منفی آن که چه بسا دامن گیر خود قربانی هم خواهد شد؛ مطلوب نمی دانند و به جای آن صلح و سازش و یا روش های درمانی و ارائه خدمات رفاعی و حمایتی دیگر را پیشنهاد می دهند.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32