تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

12 شهریور 1397
کتاب ادله اثبات دعوا

کتاب ادله اثبات دعوا

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : کتاب ادله اثبات دعوا به نویسندگی دکتر ایرج گلدوزیان در چهار قسمت توسط نشر حقوقی میزان منشر گردید .

  • منبع : www.datikan.com