تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 شهریور 1397
کتاب حقوق حفظ اسرار

کتاب حقوق حفظ اسرار

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : کتاب حقوق حفظ اسرار به ترجمه محمد حسین وکیلی مقدم توسط نشر حقوقی میزان منشر گردید .

 

گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر:

حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه از دیرباز برای انسان دارای اهمیت بوده است. در گذشته مهمترین مصادیق اسرار به جنبه های خصوصی زندگی افراد ارتباط می یافت اما در دنیای جدید مصادیق اسرار افزایش یافته و اطلاعات محرمانه تجاری و اطلاعات طبقه بندی شده حکومتی نیز مصادیقی از راز تلقی می شوند.  پیچیدگی روابط انسانی و افزایش اهمیت حفظ اسرار موجب شده است صرف اتکا به آموزه های اخلاقی برای حمایت از اسرار دیگران کافی نباشد در نتیجه مجموعه ضوابط حقوقی با عنوان «حقوق حفظ اسرار» بوجود آمده است. در حقوق ایران جز به شکل محدود به این موضوع پرداخته نشده است ترجمه اثر حاضر نیز با توجه به خلا موجود در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است. مولف با استفاده از استقرای وسیع در رویه قضایی انگلستان اقدام به استخراج اصول حقوق حفظ اسرار نموده و در ادامه هر اصل را مورد بررسی قرار داده است. این ترجمه به عنوان اولین کتاب فارسی زبان که به شکل نسبتا جامع حقوق حفظ اسرار را مورد بحث قرار داده است، توسط نشر میزان و کتاب همگان منتشر شده است.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32