کتاب حقوق حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی
4 مهر 1397

کتاب حقوق حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

داتیکان : گزیده ای از کتاب: اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی،که بین دولت سرمایه پذیر از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی خارجی به عنوان سرمایه‌گذار از سوی دیگر بروز می‌کنند، از نظر ارزش موضوع اختلاف و میزان تاثیر گذاری نتیجه دعوا بر جامعه، از مهم‌ترین و پر مناقشه‌ترین دعاوی مطرح در مراجع حل اختلاف بین‌المللی می‌باشند. این اختلافات در قسمتی که مربوط به نقض احتمالی تعهدات توافقی و مسوولیت‌های ناشی از آن می‌شوند، ذیل دو دسته قابل بررسی هستند: اول، اختلافات راجع به معاهده سرمایه‌گذاری خارجی و دوم، اختلافات مربوط به قرارداد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی‌.

در خصوص معاهدات سرمایه‌گذاری ـ که اصولاً و عمدتاً برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری اتباع یک کشور متعاهد در کشور متعاهد دیگر منعقد می‌شوند ـ باید گفت که اگرچه این توافقات بنا بر ماهیت معاهده‌ای خود، بین دولت‌ها بسته می‌شوند اما ذی‌نفع اصلی آن‌ها اشخاص حقوق خصوصی می‌باشند. این معاهدات در بردارنده دو نوآوری بنیادین، یکی در حقوق ماهوی و دیگری در حقوق شکلی، برای سرمایه‌گذار خارجی هستند.

  از جهت امتیازات حقوق ماهوی برای سرمایه‌گذار، معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی شرایط مطلوبی را برای حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری مقرر می‌نمایند که دولت سرمایه‌پذیر ملزم به رعایت آنهاست. بررسی این حقوق عمدتاً خارج از قلمرو این کتاب می‌باشد.

از لحاظ حقوق شکلی، نوآوری این معاهدات این است که در صورت عدم رعایت حقوق ماهوی مقرر شده در معاهده توسط دولت سرمایه‌پذیر، به شخص سرمایه‌گذار حق اقامه دعوای مستقیم علیه دولت را اعطا می‌کنند؛ احقاق حقی که پیش از این تنها در قالب حمایت دیپلماتیک امکان‌پذیر بود. برای احقاق حقوق سرمایه‌گذار، در قسمت حل و فصل اختلافات دراین معاهدات، این امر کاملاً معمول است که گزینه‌های گوناگونی اعم از حق اقامه دعوا در دادگاه‌های ملی تا دیوان‌های داوری اعم از سازمانی یا موردی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. شایان ذکر است که قسمت دیگری از نظام حل‌و‌فصل اختلافات موجود در معاهدات سرمایه‌گذاری به حل‌و‌فصل اختلافات احتمالی بین دولت‌های متعاهد اختصاص می‌یابد که از حوزه بحث این کتاب خارج است.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

20 مرداد 1399
تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

20 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

20 مرداد 1399
نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

20 مرداد 1399
حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

20 مرداد 1399
حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

20 مرداد 1399
The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

نقض استقلال مجلس با حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت

20 مرداد 1399
نقض استقلال مجلس با حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت

کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین

20 مرداد 1399
کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین

استخدام 20 مرداد 1399

20 مرداد 1399
استخدام 20 مرداد 1399

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

استخدام 15 مرداد 1399

15 مرداد 1399
استخدام 15 مرداد 1399

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice 

لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

14 مرداد 1399
لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

استخدام 14 مرداد 1399

14 مرداد 1399
استخدام 14 مرداد 1399

هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

13 مرداد 1399
هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

13 مرداد 1399
به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد