حقوق بین الملل حقوق بین الملل

5 مهر 1397
جلسات دادگاه‌های هند به صورت مستقیم پخش می‌شود

جلسات دادگاه‌های هند به صورت مستقیم پخش می‌شود

قضات دادگاه می‌گویند پخش مستقیم جلسات محاکم امکان دسترسی همه شهروندان به جلسات دادگاه‌ها را فراهم می‌کند

داتیکان: دیوان عالی هند اعلام کرد جلسات محاکم این کشور باید به صورت زنده در اینترنت (live-streaming) پخش شود.

عالی‌ترین مرجع قضایی هند دلیل اتخاذ این تصمیم را افزایش شفافیت و جلوگیری از ازدحام بیش از حد جمعیت در دادگاه‌ها عنوان کرده است.

دادگاه‌های هند عمدتا به صورت علنی برگزار می‌شود و ورود شهروندان به محاکم آزاد است؛ با این حال امکان فیلمبرداری از جلسات دادگاه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سه قاضی دیوان عالی هند در جریان رسیدگی به درخواستی برای امکان فیلمبرداری و پخش جلسات دادگاه، اعلام کردند که چنین امری به روشنی با منافع شهروندان سازگار است و دولت این کشور باید برنامه‌ای را به این منظور تهیه و اجرایی کنند.

قضات این دادگاه می‌گویند پخش مستقیم جلسات محاکم می‌تواند ضمن تقویت شفافیت، حکمرانی خوب و نظارت بر قاضی‌ها، امکان دسترسی همه شهروندان به جلسات دادگاه‌ها را فراهم کند.

نظام قضایی هند، مانند بسیاری دیگر از مستعمرات سابق بریتانیا بر حقوق عرفی استوار است و آرای محاکم و به‌ویژه دیوان عالی، در حکم قانون به شمار می‌روند.

  • منبع : https://fa.euronews.com

اخبار مرتبط