همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

26 آبان 1397
همایش اساسی سازی حقوق

همایش اساسی سازی حقوق

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران برگزار می کند

داتیکان: انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران با همکاری انجمن علمی حقوق اساسی ایران اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «اساسی سازی حقوق» می‌نماید.

سخنرانان: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر جواد تقی‌زاده (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، عضو هیأت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران)

زمان: دوشنبه 28 آبان ماه 97 ساعت 10 تا 12

مکان: آمفی تئاتر هنر و معماری دانشگاه مازندران

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32