تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

29 آبان 1397
کتاب امین قضایی ( حقوق، اختیارات، تکالیف و مسئولیت ها)

کتاب امین قضایی ( حقوق، اختیارات، تکالیف و مسئولیت ها)

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب «امین  قضایی» ( حقوق، اختیارات، تکالیف و مسئولیت ها)  به تألیف علی ولیخانی (وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه) را منتشر کرد.

چکیده :
 چه از منظر قوانین موضوعه و چه از منظر متون فقهی یکی از وظایف محاکم، رسیدگی به امور افرادی است که بنابر عللی نیاز به حمایت دارند که یکی از جلوه های این حمایت در خصوص افرادی است که به دلیل غیبت و یا ناتوانی، قادر به اداره اموال خود نمیباشند و یا بنابر ضعف و یا سوء استفاده سرپرست و یا مدیران، اموالشان در معرض تضییع و نابودی قرار گرفته است. لذا در راستای تحقق این حمایت، قانونگذار محکمه را در تعیین شخصی در جهت اداره و یا نظارت بر اداره اموال اینگونه اشخاص ملزم نموده است.
فرد منتخب از سوی دادگاه نظر به سپردن اموال به وی و تکلیف در حفاظت از اموال منصوب له، امین محسوب می گردد که از حیث انتخاب وی از سوی محکمه ( امین قضایی) نامیده می شود.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32