تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 آذر 1397
کتاب حقوق کیفری اختصاصی 1 (حدود)

کتاب حقوق کیفری اختصاصی 1 (حدود)

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب حقوق کیفری اختصاصی 1 (حدود) را به تألیف ابراهیم جعفری کلیشادی منتشر کرد.

این کتاب مشتمل بر مباحث ذیل می باشد:

 متن اصلی مواد قانون مجازات جدید
 نظریات حقوقی اساتید و دانشمندان حقوق
 نظریات حقوقی مولف
 مستندات شرعی مواد قانونی
 آرای دیوان عالی کشور
 نظریات مشورتی
 نشست های قضایی

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32