تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 آذر 1397
کتاب بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران

کتاب بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران را به تألیف صنم حسن برقی (کارشناس ارشد حقوق قضا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه)  منتشر کرد.

درباره کتاب: دراین کتاب به بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق ایران با نگاهی به لایحه همکاریهای بین المللی در امور کیفری مفصلا پرداخته شده است. شرایط استرداد در حقوق بین الملل و حقوق ایران و همچنین معاهدات استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها بازگو شده است.

 موضوعات مورد بحث دراین کتاب:
 استرداد مجرمین در حقوق بین الملل
 استرداد مجرمین در حقوق کیفری ایران
 بررسی موافقت نامه های بین المللی دو جانبه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر
 بررسی لایحه همکاری های بین المللی در امور کیفری

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 237
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32