همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

17 آذر 1397
نشستی با عنوان «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق»

نشستی با عنوان «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق»

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار میکند

داتیکان: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان  «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق (پیش همایش سوم: رویه انطباق قوانین کیفری با شرع)» می‌نماید.

سخنرانان:

دکتر محمد آشوری (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
دکتر غلامحسین الهام (دانشیار داشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
دکتر جلیل امیدی (استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)
دکتر کاظم کوهی (پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان)
دکتر محمد هادی توکل پور (پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان)

زمان: شنبه ۱۷ آذرماه۹۷ ساعت ۱۵
 مکان:دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سالن دفاعیه

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32