تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

18 آذر 1397
کتاب «حقوق جزای عمومی»

کتاب «حقوق جزای عمومی»

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل «کتاب حقوق جزای عمومی» را به تألیف ابراهیم جعفری کلیشادی منتشر کرد.

 این کتاب مشتمل بر مباحث ذیل می باشد:

 متن اصلی مواد قانون مجازات جدید
 نظریات حقوقی اساتید و دانشمندان حقوق داخلی و خارجی
 نظریات حقوقی مولف
 نظریات فقهی حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله
 مستندات شرعی مواد قانونی
 قواعد فقهی
 وحدت ملاک های مواد قانونی با مواد قانونی دیگر
 آرای دیوان عالی کشور
 نظریات مشورتی
 نشست های قضایی

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 287
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32