همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

21 آذر 1397
تأثیر یافته های جرم شناسی و سیاست جنایی در ایران

تأثیر یافته های جرم شناسی و سیاست جنایی در ایران

انجمن ایرانی جرم شناسی برگزار می‌کند

داتیکان: انجمن ایرانی جرم شناسی همایشی تحت عنوان «تأثیر یافته های جرم شناسی و سیاست جنایی در ایران» را برگزار می‌نماید.

با سخنرانی: دکتر محمد فرجیها (جرم شناس و دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس)

با حضور اساتید برجسته کشور:
دکتر محمد آشوری
دکتر ایرج گلدوزیان
دکتر جعفر کوشا (رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی)

زمان: شنبه 24 آذر ماه 97 ساعت 10 تا 12
مکان: کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق، سالن شهید مفتح

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32