تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

24 آذر 1397
کتاب «فرهنگ مختصر( ثبتی، حقوقی ) راهگشا»

کتاب «فرهنگ مختصر( ثبتی، حقوقی ) راهگشا»

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب «فرهنگ مختصر( ثبتی، حقوقی ) راهگشا» را به تألیف مهندس اسماعیل عابدینی (کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد رشته حقوق و جزا و جرم شناسی، کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی) منتشر کرد.

این کتاب شامل: تعاریف، واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات است.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32