تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

11 دی 1397
کتاب مبانی حقوق آب

کتاب مبانی حقوق آب

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب مبانی حقوق آب را به تألیف دکتر نسیم خداخواه (مدرس دانشگاه)، دکتر امیر حسین نوربخش (مدرس دانشگاه) منتشر کرد.


 این کتاب مشتمل بر:
 حقوق شناسی آب
 قانون شناسی آب
 بحران شناسی آب

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32