همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

25 اردیبهشت 1395
سمینار حقوق بانکی

سمینار حقوق بانکی

سمینار حقوق بانکی با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار میشود

سخنرانی‌های تک نفره:

آثار اصل استقلال ضمانتنامه بانکی

دکتر محمد سلطانی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی

نقش بیمه در تضمین وصول مطالبات بانکی

دکتر محسن ایزانلو: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

پرونده پترسون علیه بانک مرکزی ایران در امریکا

دکتر مقصود ایمانی: عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق


 

حل مشکلات سیستماتیک بانکی

طرح بحث: دکتر ربیعا اسکینی

پنل نخست: بازسازی و ورشکستگی

پل دوم: کفالت بانکی

پنل سوم: مدیریت ریسک بانکی


 

زمان:

یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ساعت 9 صبح الی 19

محل برگزاری سمینار:

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، طبقه دوم، سالن ریاست

** با ارائه مدرک معتبر دوزبانه شرکت در دوره آموزشی **

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32