تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 دی 1397
کتاب پرسش و پاسخ های اینکوترمز 2010

کتاب پرسش و پاسخ های اینکوترمز 2010

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب پرسش و پاسخ های اینکوترمز 2010 را با ترجمه وحید زمانی منتشر کرد.

 درباره کتاب:
 مباحث مطروحه در این کتاب برگرفته از سوالات تجار و نهادهایی است که از مقررات اینکوترمز به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد خرید و فروش خود در خصوص نقاط انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت برای مدتی متمادی استفاده نموده اند. رهنمودهای متخصصان اتاق بازرگانی بین المللی در برخورد با هر یک از این سوالات نیز به صورت گزیده ای از بهترین راهکارهای ارائه شده در زمان های مختلف، گزینش و در کتاب گنجانده شده است.

  • منبع : www.datikan.com