همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

1 بهمن 1397
کارگاه آموزشی قراردادهای اکتشافی و توصیفی در صنعت نفت

کارگاه آموزشی قراردادهای اکتشافی و توصیفی در صنعت نفت

مدرسان دوره: دکتر سید نصرالله ابراهیمی و دکتر فریده شعبانی جهرمی

داتیکان: کارگاه آموزشی قراردادهای اکتشافی و توصیفی در صنعت نفت با تدریس دکتر سید نصرالله ابراهیمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مشاور کمیته بازنگری قرارداد های نفتی) و دکتر فریده شعبانی جهرمی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران)

سر فصل مباحث:

شناسایی و ارزیابی قرارداد های اکتشاف و توصیفی
ماهیت و ویژگی های قرارداد های اکتشافی و توصیفی
قرارداد های جانبی اکتشافی و توصیفی:
قرارداد های لرزه نگاری
قرارداد های ژئوفیزیک
قرارداد های فراورش و پردازش اطلاعات
قرارداد های حفاری اکتشافی و توصیفی
قرارداد های خدماتی و پشتیبانی
قرارداد های مغره برداری

 

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط