تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

3 بهمن 1397
کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر)

کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر)

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر) را به تألیف امید محمدی منتشر کرد.

این کتاب مشتمل بر:
 فصل اول: صلاحیت
 فصل دوم: اعتراض به آرای کمیسیون ماده 99
 فصل سوم: انواع آرای کمیسیون ماده 99 و ضمانت اجراهای آن
 فصل چهارم: دلایل نقض آرای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32