همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

8 بهمن 1397
کارگاره یک روزه آیین دادرسی نقض حقوق مالکیت صنعتی

کارگاره یک روزه آیین دادرسی نقض حقوق مالکیت صنعتی

انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران برگزار می‌کند

داتیکان: انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران کارگاره یک روزه آیین دادرسی نقض حقوق مالکیت صنعتی را برگزار می‌نماید.

شامل:
دعاوی نقض اختراع
دعاوی نقض علائم تجاری
دعاوی نقض طرح های صنعتی.
بررسی رویه قضایی دعاوی فوق.

 استادان:
 
دکتر تورج تقی زاده
رییس شعبه 12مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.

دکتر احمد همتی
رییس شعبه 3 مجمع قضایی شهید بهشتی تهران.

با اعطای گواهینامه پایان دوره.

زمان برگزاری: پنجشنبه 97/2/12  از ساعت 14 الی 19
محل برگزاری: ساختمان مرکزی انجمن، تهران خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، ابتدای خیابان سرپرست پلاک 31، واحد 11، طبقه 5

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32