تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

30 بهمن 1397
کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را به قلم امید محمدی – رامتین قانع منتشر کرد

مطالب مورد بحث در این کتاب:

صلاحیت

اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون های ماده 100

اعتراض و تجدید نظر خواهی آرای کمیسیون ماده 100

اجرای آراء کمیسیون ماده 100

دلایل نقض آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32