رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

22 اسفند 1397
جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان» و «ولیعصر» در دادگاه انقلاب

جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان» و «ولیعصر» در دادگاه انقلاب

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده دو موسسه مالی «البرز ایرانیان» و «ولیعصر» اعلام شد که کل سرمایه گذاران این دو موسسه 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان 1400 میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر 250 میلیارد است.  

داتیکان: در اولین جلسه رسیدگی به پرونده دو موسسه مالی «البرز ایرانیان» و «ولیعصر» اعلام شد که کل سرمایه گذاران این دو موسسه 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان 1400 میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر 250 میلیارد است.

به گزارش داتیکان به نقل از ایسنا، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونی های البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه در رابطه با پرونده اظهار کرد: کل سرمایه گذاران این تعاونی‌ها 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان 1400 میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر 250 میلیارد است.

وی افزود: همچنین از سوی بانک مرکزی، بانک‌های تجارت و کشاورزی به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهی‌ها تعیین شده‌اند.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کند.

نماینده دادستان در تکمیل صحبت‌های قاضی پرونده، گفت: متهم ردیف اول پرونده امیرحسین آزاد،
متهم ردیف دوم حسن قریانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسن آبادی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور هستند.

 

  • منبع : www.isna.ir