رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

27 فروردین 1398
انتشار 2 کتاب در حوزه تنقیح قوانین کیفری و مدنی

انتشار 2 کتاب در حوزه تنقیح قوانین کیفری و مدنی

 معاون حقوقی قوه قضائیه از چاپ و انتشار ۲ جلد مجموعه تنقیح شده قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی توسط این معاونت خبر داد.  

داتیکان: معاون حقوقی قوه قضائیه از چاپ و انتشار ۲ جلد مجموعه تنقیح شده قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی توسط این معاونت خبر داد.

به گزارش داتیکان به نقل از ایسنا، ذبیح‌اله خدائیان با بیان اینکه تنقیح قوانین و مقررات قضائی اعم از حقوقی، کیفری، عمومی و بین الملل از تکالیف این معاونت در برنامه چهارم توسعه قضائی است، اظهار کرد: این معاونت مصمم است نتایج حاصل از این تکالیف را در قالب مجموعه‌های تنقیح شده انتشار دهد، و انتشار مجموعه‌های تنقیح شده قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی در همین راستا بوده است.

وی در خصوص مجموعه تنقیح شده قانون آئین دادرسی کیفری گفت: این مجموعه علاوه بر تاریخچه تدوین و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری، دربردارنده قوانین و مقررات مرتبط، رویه قضائی، نظریه‌های مشورتی، پانوشت‌های توضیحی شامل اصلاحات نگارشی و شناسایی موارد تعارض و نسخ، تنقیح رویه قضائی و نظرات مشورتی و فهرست تاریخی رویه قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این مجموعه تعداد ۹۱ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ۶ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ۲۳ رأی اصراری دیوان عالی کشور، ۳ نظریه شورای نگهبان و ۱۶۶۰ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی گردآوری شده است.

خدائیان در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف مجموعه تنقیح شده قانون مدنی پرداخت و گفت: این مجموعه نیز دربردارنده شناسنامه و تاریخچه تدوین و تصویب قانون مدنی، پیشینه تقنینی متن مواد نسخ شده و اصلاحی، ذکر اختلافات مربوط به متن مواد نسخ شده و اصلاحی، ذکر اختلافات مربوط به متن و عبارات مواد قانون مدنی، شرح واژه‌ها و اصطلاحات مهم، اعراب گذاری واژه‌ها و اصطلاحات دشوار، شرح مواد شامل قوانین و مقررات مرتبط، رویه قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پانوشت‌های توضیحی مشتمل بر اصلاحات نگارشی و شناسایی موارد تعارض و نسخ، تنقیح رویه قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و فهرست تاریخی رویه قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی است.

وی افزود: در مجموعه تنقیح شده قانون مدنی، تعداد ۷۷ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ۱۴ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ۱۶۸ رأی اصراری دیوان عالی کشور، ۷۶۲ رأی شعب دیوان عالی کشور، ۲۲ رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، ۳۸ نظریه شورای نگهبان و ۱۰۸۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه گردآوری و درج شده است.

خدائیان در ادامه ضمن اعلام انتشار قطع جیبی دو مجموعه تنقیح شده قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی تا پایان هفته جاری اظهار کرد: در حال حاضر قضات، پژوهشگران و کارشناسان مجرب در راستای تحقق اهداف موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضائی در این معاونت مشغول فعالیت هستند و به رغم دشواری و صعوبت مراحل و فرآیندهای مختلف تنقیح، معاونت حقوقی تهیه مجموعه‌های تنقیح شده با موضوعات گوناگون را در دستور کار دارد. بر این اساس مجموعه‌های تنقیح شده قانون مجازات اسلامی، قوانین مقررات و اسناد بین‌المللی پناهندگان و اتباع خارجی و قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان در مرحله داوری است و به زودی منتشر می‌شود.

بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضائیه، بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور به رغم نتایج ارزشمندی که در قانون گذاری داشته منجر به تنوع، تراکم و تورم قوانین و مقررات شده است و از این رهگذر مسائل و مشکلات پیچیده‌ای به ویژه در عرصه قضائی بروز و ظهور پیدا می‌کند. حجم انبوه قوانین و مقررات قضائی و انباشت بی ضابطه آن علاوه بر مختل ساختن قانون گذاری، نظام حقوقی کشور را با ابهام و پیچیدگی مواجه و قضات و مجریان قانون را دچار سرگردانی می‌سازد. با توجه به اینکه شفافیت و تشخیص و تفکیک قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر در نتیجه تنقیح قوانین و مقررات حاصل می‌شود، تنقیح قوانین و مقررات قضائی به یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی تبدیل شده است.

پیش از این نیز مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ضابطان قضائی، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی و مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان منتشر شده است.

 

  • منبع : www.isna.ir

اخبار مرتبط