تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

2 اردیبهشت 1398
کتاب : قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی

کتاب : قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی را به قلم دکتر محسن محبی منتشر کرد

کتاب حاضر ترجمه فارسی آخرین متن قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که از اول مارس 2017 لازم الاجرا شده است و همراه با قواعد میانجی گری ICC منتشر می شود.

 

مباحث مورد بررسی در این کتاب:

قواعد داوری ICC

جریان داوری

رای

اساسنامه دیوان بین المللی داوری

قواعد داخلی دیوان بین المللی داوری

هزینه ها و حق الزحمه داوری

  • منبع : www.datikan.com