تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

22 اردیبهشت 1398
کتاب : حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران

کتاب : حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران را به قلم حشمت اله خانمحمدی منتشر کرد

درباره کتاب:

این کتاب سعی دارد تا با توصیف و شناسایی ابعاد مختلف، حقوق مردم از شهرداری ها و نهادهای دولتی، مربوط به بحث املاک اشخاص واقع در طرح های شهرداری ها و ارگان های دولتی و حقوق ناشی از آنها را از لحاظ حقوقی، فقهی، مدنی، اداری، جزایی و شهری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده تا با ارائه راهکارهای حقوقی، موجبات احقاق حقوق عامه جامعه فراهم گردد.

  • منبع : www.datikan.com