تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

22 اردیبهشت 1398
کتاب : جرم و ریسک

کتاب : جرم و ریسک

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب جرم و ریسک  را به قلم یزدان صیقل- امیر ایرانی منتشر کرد

این کتاب مشتمل است بر:

فصل اول: ریسک، جرم و عدالت کیفری

فصل دوم: ریسک و کنترل جرم

فصل سوم: جرم، ریسک و هیجان

فصل چهارم: جرم شناسی ریسک پذیر

 

 

  • منبع : www.datikan.com