تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

22 اردیبهشت 1398
کتاب : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

کتاب : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور  را به قلم عبدالهادی شادور منتشر کرد

درباره کتاب:

آرای وحدت رویه مندرج در این مجموعه به تفکیک سال و ترتیب تاریخ صدور تنظیم گردیده است ضمن اینکه در ابتدا این مجموعه نیز فهرست کاملی از آرای وحدت رویه به همراه موضوع رای برای تسهیل بهره برداری استفاده کنندگان گرامی تقدیم شده است. با مطالعه این فهرست و یا اطلاع از سال و تاریخی تقریبی صدور رای به راحتی امکان دسترسی به متن رای فراهم می گردد.


  • منبع : www.datikan.com